Fredag ettermiddag slo Roan kommune alarm etter funn av høye blyverdier i drikkevannet fra Sumstad vannverk. Det skal være opp mot 20 husstander som er berørt og det frarådes å drikke vannet. I tillegg kommer fritidsboliger.

– Jeg har aldri vært borti så høye blyverdier i drikkevann, sier Jan Arild Røkke, seksjonssjef i Mattilsynet DK Innherred og Fosen.Usannsynlig høyeRøkke har jobbet i Mattilsynet i 14 år og har ikke opplevd maken.– Blyverdiene er så høye at det virker usannsynlig, forteller seksjonssjefen.Behov for flere prøverDerfor er Mattilsynet nå klar på at de trenger flere prøver for å få kartlagt situasjonen ytterligere. De forteller også at det nå foreligger prøveresultat fra samme sted uten innhold av bly.– Det er behov for å ta flere prøver over en tidsperiode for å få en bedre oversikt. Dette arbeidet har allerede kommunen startet med, forteller Røkke.– Hvor lang tid vil prøvetakingen ta?– Folk må påberegne bruk av alternative vannkilder ei stund til. Det er vanskelig å si hvor lang tid dette vil ta, sier seksjonssjef Jan Arild Røkke.24 ganger høyere enn grenseverdienMed tillatelse fra Mattilsynet og prøveeier Roan kommune har Fosna-Folket fått innsyn i en av prøvene fra drikkevannet:Det foreligger en enkeltprøve på 240 µg Pb/l (mikrogram per liter). Grenseverdien i drikkevannsforskriften er på 10 mikrogram per liter.Lovdata sier følgende om grenseverdier: «Ved overskridelse av grenseverdier skal det umiddelbart iverksettes tiltak for å avdekke årsaker til overskridelsene. Tilsynsmyndighetene skal varsles iht. de enkelte tiltakstyper.»Les også: Advarer mot bly i drikkevann