Osen har fram til nå stemt nei til å danne en fremtidig Fosen kommune, Bjugn og Åfjord ja, og nå sier også Ørland kommune nei.

Fem for

Fem av kommunestyrets representanter gikk inn for Fosen kommune fra 1. januar 2022 i tråd med rådmannens innstilling. Det gjorde ikke de 18 andre.

Flertallet gikk inn for et felles forslag fra Høyre, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre.

–«Kommunestyret ønsker ikke etablering av en stor Fosen-kommune på nåværende tidspunkt, og slutter seg derfor ikke til utarbeidet villighetserklæring. Kommunestyret er av den formening at det blir gitt alt for kort tid til å behandle en så omfattende sak.», heter det i forslaget fra partiene som ble vedtatt.

Klarhet fra Staten

Videre sier kommunestyret at det er en forutsetning at Staten bidrar til å løse sentrale utfordringer for den nye kommunen før et vedtak om en eventuell sammenslåing.

Det brede flertallet i kommunestyret trekker frem garantier for finansiering av viktige samferdselsprosjekter, digitalisering, statlige arbeidsplasser, arbeidsgiveravgift og videregående utdanning som eksempler på områder det gjelder.

I løpet av debatten var mange positive til tanken om en Fosen kommune, men sier at prosessen ikke har hatt tilstrekkelig tid for å lande på det nå.

Vedtaket

Da det kom til avstemning på Ørlandet, ble det 18 mot 5 stemmer for følgende. Frp stemte imot, og det gjorde også enkeltmedlemmer som brøt mot sine partier.

Hele vedtaket i kommunestyret lyder som følger:

«Kommunestyret er for frivillighet, fakta og folkeavstemninger/innbyggerundersøkelser i behandlingen av ny kommunestruktur, og er i prinsippet mot tvang i forbindelse med kommunereformen.

Kommunestyret viser til at rapport om sammenslåing til en Fosen-kommune utarbeidet av Fosen Regionråd, ble behandlet av alle kommunestyrer våren 2015 etter at folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser var gjennomført.

Fylkesmann, ordførere på Fosen og KMD bestilte i februar 2017 en ny utredningsrapport fra NIVI som hadde samme konklusjon som rapport utarbeidet av Fosen Regionråd.

1. Kommunestyret ønsker ikke etablering av en stor Fosen-kommune på nåværende tidspunkt, og slutter seg derfor ikke til utarbeidet villighetserklæring. Kommunestyret er av den formening at det blir gitt alt for kort tid til å behandle en så omfattende sak.

2. Kommunestyret mener det er viktig at det brukes nødvendig tid til å involvere innbyggere, kommunalt ansatte ved tillitsvalgte og næringsliv for å få en god prosess før vedtak om en eventuell kommunesammenslåing.

3. Kommunestyret er enig når rådmannsgruppen beskriver det å danne en storkommune på Fosen som krevende. Det er derfor en viktig forutsetning at staten bidrar til å løse sentrale utfordringer for den nye kommunen før vedtak om sammenslåing fattes. Eksempler på dette er samferdsel, gjennom garantier for finansiering av viktige samferdselsprosjekter, digitalisering, statlige arbeidsplasser, arbeidsgiveravgift og videregående utdanning.»