Saken er lagt ut til offentlig høring. ACE er i hovedsak eid av SINTEF Fiskeri og havbruk AS, NTNU, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Bjugn kommune. Selskapet bygger opp en storskala infrastruktur for FoU og testing av havbruksteknologi som skal benyttes av nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, utstyrsleverandører og oppdrettere.

Forskningsformål

Den omsøkte lokaliteten ved Nordlandsneset dekker behovet for en plass å drive med forskning. SINTEF sitter med en FoU-tillatelse med saksnummer «ST-R-23» for oppdrett av laks til forskningsformål. Ifølge søknaden vil lokaliteten i tillegg til å være en alternativ lokalitet for selve produksjonen, gi SINTEF og andre brukere nye muligheter til å gjennomføre prosjekter hvor blant annet strøm inngår som en viktig parameter. På linje med lokalitetene ved Tristein vil også denne lokaliteten bli omfattende instrumentert og modellert for å gi best mulig input til de prosjektene som skal gjennomføres her.