Det er Kurt Haukaas i Vallersund som skriver dette i tilknytting til sitt bidrag. Han fortsetter:

Frohavet 1971

Hvor storfangstene er forteller vi selvfølgelig ikke. Men det kan kanskje dukke opp eksemplarer på garn og pilk tilsvarende kveita på dette bildet. Den ble tatt i trålen på Frohavet i 1971 av fiskekutteren Viken fra Hemne.

Kveita veide 206 kilo uten hode. Hodet alene veide 28 kilo!

Man kan vel slå fast at slike kveiter ikke direkte egnet på middagstallerken til kveitefiskende fosninger. Men at det går slike gamlinger og lurer utenfor Fosenlandet er det ikke noe særlig tvil om.

Flyndrefamilien

Wikipedia beretter følgende om kveita:

Kveiter eller hellefisker (Hippoglossinae) er en gruppe fiskearter i flyndrefamilien. Navnet kveite er avledet av kvit, mens navnet «hellefisk» kommer av hellig. Ordet kveite brukes i Norge mest fra Vestlandet og nordover, mens hellefisk brukes på Sør- og Østlandet.

De fleste kveiter er dypvannsfisker som lever på 300 - 2000 meters dyp, hvor den livnærer seg av fisk og bunndyr. Yngre individer oppholder seg ofte grunnere. De er gode matfisker, og fisket, som er strengt regulert, har stor økonomisk betydning. Det arbeides med oppdrett av atlanterhavskveite på Island, i Canada og Norge. I Norge er det klekkerier i Rørvik, Risør, Bømlo, Austevoll (Havforskningsinstituttet) Askøy og Brandal. Ett firma er p.t. (2007) operativt i Skottland.

Bidrag til "Gammeldagen" sender du på mail til: terje.dybvik@fosna-folket.no Post: Fosna-Folket, 7129 Brekstad