Seminaret avvikles i tilknytning til årsmøtet i Norsk Fyrhistorisk Forening, for de som ønsker å få med seg begge arrangementene.

Samtidig er seminaret en nasjonal møteplass mellom offentlige myndigheter, museer, leietakere, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som er engasjert i arbeidet med bevaring og alternativ bruk av fyrstasjonene våre.

Utfordringer

Hovedtema på årets seminar er utfordringene knyttet til moderne lysteknologi og bevaring av linseapparatet på fyrene. For tida foregår en omstilling fra den opprinnelige belysningen til LED. Mange er opptatt av hva som vil skje med de tradisjonelle fyrlinsene. Hvordan skal en forholde seg til teknisk modernisering i vernesammenheng. Dette er utfordringer de fleste av verdens fyrnasjoner står overfor, og vi setter disse problemstillingene inn i et internasjonalt perspektiv. Blant foredragsholderne er representanter fra Den norske Turistforening, Riksantikvaren, Oslofjorden friluftsråd, Kystverket og fra fransk og skotsk fyrvesen.

Seminaret holdes på Justisdepartementets kurs- og øvingssenter på Fredriksvern festning.

Siden seminaret er lagt til Stavern, får deltagerne også mulighet til å bli kjent med fyrene i farvatnet. Deltakerne vil bli presentert for noe av den spennende aktiviteten som foregår lokalt og regionalt, og det vil bli befaring til Stavernsodden fyr.