Åpninga av fylkesveg 755 mellom Leksvik og Vanvikan er utsatt til 25. mars

Vegen har vært stengt i vinter på grunn av sprengningsarbeid i forbindelse med utbedring, og var planlagt åpnet 15. mars.

– En mindre utglidning av den eksisterende vegen i dagene før 15. mars, gjorde at vi på grunn av sikkerhetshensyn utsatte åpninga til 18. mars. Denne vurderinga var for optimistisk. Vegen er fortsatt ikke kjørbar, og entreprenøren trenger mer tid før vegen kan åpnes for trafikk, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Statens vegvesen beklager ulempene dette medfører for trafikantene, skriver de på sine nettsider.