- Første dag i retten har gått som forventet, og tiltaltes tidligere samboer, som slapp unna hele saken, har også svart som forventet. Hun har nok hatt flaks som slapp tiltale, sier den erfarne advokaten.

Vitnet

Det var den tiltalte fosningen, hans tidligere samboer og drapsofferet Vibeke Sofie Falch Danielsen som var til stede i leiligheten i Kjøpmannsgata da drapet skjedde natt til 16. januar i år. Tiltaltes ekssamboer vitnet i dag i retten. Hun var til å begynne med siktet i saken, men ble løslatt fra varetekt i sommer. Siktelsen frafalt også i sommer. Ifølge straffelovens paragraf 132 tredje ledd kan ikke den som har forsøkt å unndra seg selv eller noen av sine nærmeste fra forfølgning, straff eller særreaksjon straffes.

Fraktet liket på rullestol

Kvinnen forklarte i retten at hun var på badet da drapet skjedde. I politiavhør like etter drapet har hun sagt at tiltalte kom inn på badet, og at han etter hvert sa at han hadde gått løs på Vibeche Sofie Falch Danielsen med øks. Tiltaltes ekssamboer forklarte videre at hun gikk ut fra badet, og at hun fikk se det som var liket ligge pakket inn. Kvinnen forklarte at tiltalte bar liket ut på gangen, hvor hennes elektriske rullestol sto. Ifølge henne skal tiltalte ha lagt liket på rullestolen, før hun selv satte seg oppå liket. Kvinnen forklarte åpent om fraktingen av liket fra leiligheten i Kjøpmannsgata og til Marinen. Hun sa at hun hadde panikk. Vitnet fortalte at de først forsøkte å åpne et kumlokk, for å legge liket nedi, men at dette ikke lyktes. Deretter skal de ha dumpet liket i Nidelva. Vibeche Sofie Falch Danielsen ble funnet innpakket på fem meters dyp i Nidelva flere dager senere.

Blod på skjorta

Tiltaltes forsvarer Christian Wiig spurte kvinnen direkte om hun var til stede da Vibeche ble drept.

- Nei, svarte kvinnen.

Også aktor Bjørn Kristian Soknes konfronterte henne med at avdødes blod ble funnet på skjorten hennes, og at blodet hadde vært i bevegelse da det traff skjorten. Kvinnen svarte at hun måtte ha fått blodet på skjorta da hun vasket etter drapet. Blodfunnene på skjorta hennes var et av de mest sentrale bevisene mot kvinnen da hun var siktet i saken.

Husker liktransporten

Den tiltalte fosningen svarte i dag «vet ikke» på spørsmål om han erkjente seg skyldig i forsettlig drap. Forsvarer Wiig utdyper dette.

- Han sa «vet ikke» på skyldspørsmålet fordi det er bedre at han er forsiktig enn at han kommer med en bombastisk slutning om at han ikke har gjort det. Han svarte nei på spørsmålet om han erkjenner seg skyldig for likskjendig, fordi han mener det ikke kan være han som har gjort dette, sier han.

Wiig forteller videre at tiltalte etter hvert husker selve transporten av liket. Tiltalte skal ha syklet ved siden av kvinnen, som satt oppå liket på rullestolen.

- Dette har han etter hvert husket uten noe påtrykk fra meg, sier Wiig.

Aktor er i tvil

Heller ikke aktor Bjørn Kristian Soknes avviser at ekssamboeren til tiltalte var involvert i selve drapshandlingen.

- Det er uklart. Det ligger i det at saken er henlagt etter bevisets stilling. Hadde vi vært sikre på at hun ikke hadde vært der, så hadde saken vært henlagt på et annet grunnlag. Bevisets stilling sier indirekte at vi er i tvil, sier Soknes.