I 2017 feires reformasjonsjubileet. Trondheim, Stiklestad og Austrått har spilt viktige roller i den norske kirke-og kulturhistorien, og knytter de tre stedene til «Det historiske triangel».

Skal sette Trøndelag på kartet

Austrått og adelskvinnen Fru Inger var sentral i de norske reformasjonsårene. Ørland Kultursenter, i samarbeid med Trøndelag Reiseliv, KystNorge, Visit Innherred, Nidarosdomens Restaureringsarbeider og Oi Trøndersk Mat og Drikke ønsker å utvikle opplevelser basert på «Det historiske Triangel». Målet er å formidle kulturhistorien og sette Trøndelag som et attraktivt reisemål på kartet for kulturturister, i første omgang det tyske reiselivsmarkedet.

- Vi ønsker å etablere et langsiktig samarbeid med relevante aktører og salgsledd både nasjonalt og internasjonalt, og skape trafikkstrøm og reiselivsvekst, sier Gunn Kristin Ørsleie, leder for Ørland kultursenter.

Journalistene skal gjennom artikler myntet på det tyskspråklige markedet formidle sine opplevelser og skape oppmerksomhet rundt «Det historiske triangel».

- Stort potensial

- Med sin historie har Trøndelag et stort potensial for kulturturisme, og dette initiativet underbygger Trøndelag Reiseliv sin strategi. Vi ønsker å øke kjennskap til regionen som viktig kulturregion basert på det historiske Trøndelag, samt å skape reiselyst gjennom gode opplevelser. Dette gjør vi gjennom strategisk markedsarbeid og gjennom samarbeid i regionen, sier Petra Sestak, reiselivssjef i Trøndelag Reiseliv.

Kulturhistoriker Terje Bratberg deltok på presseturen for å formidle den røde tråden mellom de tre stedene Trondheim, Stiklestad og Austrått, og ikke minst for å fortelle spennende historier om Fru Inger.

I slutten av juni reiser en trøndersk delegasjon til Wittenberg hvor de deltar på verdensutstilling "Gates of Freedom" og formidler historien om den norske reformasjon og "Det historiske triangel".