Rissa- og Leksvik-politikerne behandlet saken i møtet torsdag.

I vedtaket heter det at fellesnemnda ikke ser behov for å ha en kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Videre ber fellesnemnda om at stillingen tas ut av organisasjonskartet.

Behandlingen av saken gikk fort for seg, og det var tydelig at politikerne hadde diskutert saken sammen før møtet. Ingen tok orde i debatten. Det var Rissa-ordfører Ove Vollan (H) som la fram forslaget til vedtak, et vedtak som altså ble enstemmig.

Rådmann Vigdis Bolås fremmet også saken uten innstilling, men saksframlegget bar preg av at hun mener den nye kommunen ikke har behov for en egen kommuneadvokat i full stilling.

Ble enige

I mars 2015 ble Rissa og Leksvik kommuner enige om en intensjonsavtale om sammenslåing. I samme periode avgjorde Rissa-rådmann Vigdis Bolås og Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik hvem som skulle bli rådmann i en eventuell ny kommune. De to ble enige om at Bolås skulle bli rådmann og at Dretvik skulle bli kommuneadvokat. Våren 2015 ga Dretvik uttrykk for at han ville ha en arbeidsavtale vedrørende sin mulige fremtidige stilling som kommuneadvokat. Både Rissa-rådmann Bolås og Rissa-ordfører Vollan har i ettertid bekreftet at de hørte snakk om dette våren 2015, men at de ikke fikk vite at en avtale var inngått.

Fire års etterlønn

Rissa-rådmann Vigdis Bolås og Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik, her ved en tidligere anledning. Etter at Dretvik gikk ut i permisjon, har Bolås tatt over som konstituert rådmann i Leksvik. Bolås blir rådmann i Indre Fosen kommune fra 1. januar neste år. Foto: Arkiv

23. juni 2015 undertegnet daværende Leksvik-ordfører Einar Strøm (Sp) og daværende varaordfører Jahn Winge (H) arbeidsavtalen som sikret rådmann Dretvik tre års etterlønn dersom han sluttet som Leksvik-rådmann, og videre fire års etterlønn (3,7 mill.) dersom han sluttet i sin mulige fremtidige stilling som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Dretviks motiv for å inngå avtalen skal ha vært å gjøre det vanskelig for en eventuell ny kommune å si ham opp. Han har tidligere påpekt til Fosna-Folket at kommuneadvokatstillingen ikke er lovpålagt, og at den kunne henge i en tynn trå om den nye kommune måtte bruke sparekniven. Strøm og Winge har tidligere forklart at de inngikk avtalen blant annet for å sikre at Leksvik kommune hadde en dyktig rådmann i innspurten av sammenslåingen.

Den 25. juni 2015 vedtok fellesnemnda for den nye kommunen at Bolås skulle bli rådmann og Dretvik kommuneadvokat i en eventuell sammenslått kommune. Politikerne, med unntak av Strøm og Winge, kjente på det tidspunktet ikke til den senere så mye omtalte arbeidsavtalen.

Les mer: Her er hele avtalen.

Ble ikke enige

Kun Strøm, Winge og Dretvik skal ha kjent til avtalen og innholdet i den frem til nåværende Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) ble kjent med den våren 2016. Saghaug undersøkte om avtalen var behandlet i riktig organ, noe den ikke var. Sommeren 2016 forhandlet tre politikere med rådmann Dretvik. Politikerne ville bygge videre på en usignert arbeidsavtale fra 2013, mens Dretvik ville forhandle ut ifra juni 2015-avtalen. Partene var uenige om hvorvidt avtalen av juni 2015 var gyldig. Dretvik mente den var gyldig, noe politikerne var uenige i. Partene klarte ikke å komme til enighet, men i august kom Dretvik og politikerne i mål med en permisjonsavtale. 15. september i fjor vedtok Leksvik kommunestyre rådmann Dretviks permisjon under forutsetning av at arbeidsavtalen av juni 2015 ble lagt til side. Ordfører Saghaug sa til Fosna-Folket like etter møtet at han hadde informert Dretvik om forutsetningen, og at han forsto det slik at Dretvik godtok den.

Les mer: Mener avtalen ble brukt for å bli kvitt ham.

- Ugyldig

I januar i år kom granskingsrapporten fra Revisjon Midt-Norge IKS. Den konkluderte med at arbeidsavtalen av juni 2015 er ugyldig. I rapporten kom det dessuten frem at rådmann Dretvik, som nå er i permisjon, fortsatt mener at avtalen er gyldig. Dretvik mener, ifølge rapporten, også at han ikke har frasagt seg rettighetene i den.

Nå har både Leksvik- og Rissa-politikerne vedtatt at Indre Fosen kommune likevel ikke skal ha en kommuneadvokat.

Til tross for det, mener altså rådmann Dretvik, ifølge granskingsrapporten, at han fortsatt har en arbeidsavtale som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune.

- Ikke noe kontroversielt

Varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp) sier at han fikk vite om forslaget til vedtak før fellesnemndas møte torsdag.

- Vi fikk vite om forslaget til vedtak på forhånd. Det er ikke noe kontroversielt i det i det heletatt, sier Buhaug (Sp) i en kommentar til den raske saksgangen.

- Det er ikke noe poeng i å ta ordet for bare å gjøre det. Det har vært en lang dag. I denne saken skal vi være ryddige. Det er vår plikt å rydde opp i avtalene, sier Buhaug etter at saken er vedtatt.

Hans partikollega og varaordførerkollega i Rissa, Liv Darell (Sp), ser heller ingen grunn til at det skulle bli noen debatt i fellesnemnda om behovet for kommuneadvokat eller ikke.

- De faglige vurderingene tilsier at vi ikke har behov for kommuneadvokat fra 1. januar 2018. I formannskapet i Rissa var vi enig på forhånd om at vi skulle være forsiktig med å diskutere saken i møtet. Dette er også en personalsak, sier hun.

Fosna-Folket har forsøkt å få en kommentar fra rådmann Kai Terje Dretvik, foreløpig uten å lykkes med det.

Les mer: Vil ikke spekulere i eventuell rettssak