– Det er opplagt å komme hit til Ørland, som blir landets viktigste forsvarsinstallasjon når F-35 kommer på plass i november, sier Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre og leder av Høyres utvalg for forsvar og beredskap.

Ikke hverdagskost

Torhild Aarbergsbotten hadde med seg tre partikolleger fra Stortinget hjem til Ørland. Hårek Elvenes, Elisabeth Aspaker og Elin Agdestein. Delegasjonen fra Høyre besøker Ørland for å lære mer om samspillet mellom store nasjonale interesser og lokalsamfunnet på Fosen.

– Det er ikke vanlig at fire stortingsrepresentanter bruker en hel dag på å lære om et enkelt lokalsamfunn. Ørland er utrolig viktig for hele regionen og forvalter utrolig viktige interesser på vegne av hele landet, sier Elin Agdestein, som sitter i Forsvarskomiteen og representerer Nord-Trøndelag på Stortinget.

Lære fra de lokale

Onsdag lanserte Høyre sitt partiprogram for høstens stortingsvalg. Det er startsskuddet for at Høyres utvalg for forsvar og beredskap skal besøke forsvars- og beredskapsknutepunkt over hele landet i månedene fremover.

– Luftforsvaret har en helt annen betydning i Trøndelag enn tidligere. Jeg er glad for å ha fått med meg så mange kolleger som har fått se Fosen fra sin beste side i dag, sier Aarbergsbotten.

– For min egen del var jeg ikke klar over at aktiviteten er så stor her. En ting er å sitte i Oslo. Det er viktig å se om kartet stemmer med terrenget og å lære fra de som har skoene på og kjenner aktiviteten fra innsiden, sier Elvenes.

Politi og beredskap

I de senere år har det vært snakk om både flytte av Fosen tingrett og vurderinger av lensmannskontoret i Brekstad som del av nærpolitireformen.

Delegasjonen besøkte også beredskapshelikoptrene ved flystasjonen for å lære mer om den ikke-militære delen av beredskapen som ligger på Ørlandet.

– Fosen gjorde endringene og sammenslåingene vi har lagt opp til i politireformen før den ble gjennomført. Vi var først med den reformen her på Fosen og det har gitt gode resultater for innbyggerne, sier Aarbergsbotten.

Morten «Dolby» Hanche fra den første flyturen med en nordmann bak spakene i et F-35. Han og de første flyene kommer hjem til Ørland i November. Foto: Det amerikanske luftforsvaret

Medlemsmøte

Flere av stortingsrepresentantene deltok også på et medlemsmøte for Ørland Høyre samme dag.

– Jeg ser frem til å lære mer om byutviklingen og situasjonen på Brekstad og denne delen av Fosen i kveld, sier Agdestein.

– I dag har vi sett betydningen av Ørland i nasjonal sammenheng og også den viktige posisjonen Ørland har i NATO-alliansen. Vi ser ringvirkningene av aktiviteten som følger med det over hele Fosen. Den pågående utvidelsen av kampflybasen er det største utviklingsprosjektet i vår region. Det er viktig at forståelsen på Stortinget av området rundt Norges viktigste forsvarsinstallasjon er god, sier hun.

Utvikler Forsvaret

I november skal de første F-35 flyene komme til Ørland. Agdestein trekker frem Fosen innovasjon som en viktig pådriver for å utvikle samspillet mellom Forsvaret og private aktører som kan løse oppgaver som for eksempel vedlikehold.

– Forsvar og beredskap opptar folk mer enn de gjorde for et par år siden, sier Hårek Elvenes.