Rovdata overvåker hvert år tolv utvalgte intensivområder for kongeørn i Norge. Områdene består av 15 kongeørnterritorier hver og er spredt rundt i landet for å gi et så representativt bilde som mulig.

– I år er det registrert 46 vellykkede hekkinger med totalt 54 unger eldre enn 50 døgn i intensivområdene, og det er produsert i snitt 0,30 unger per territorium, sier Rovdata-leder Jonas Kindberg i en uttalelse.

Til sammenligning ble det i de samme områdene i fjor registrert 66 vellykkede hekkinger med totalt 79 unger eldre enn 50 dager – et snitt på 0,44 unger per territorium.

Flest kongeørnunger ble i år registrert i de to nordligste områdene, Ringvassøya og Finnmarksvidda.