Mandag kveld møtte Paulsen og hans kollega Jon T. Settemsdal fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig de fleste av boligeierne som har fått et tilbud fra Forsvarsbygg om å bli kjøpt fri. Samtlige har boligeiendommer i rød sone ved det som skal bli den nye kampflybasen.

- Overraskende

Arild Paulsen sier til Fosna-Folket at meldingen fra Forsvarsbygg om at de ikke vil dekke ytterligere advokathonorar kom fullstendig overraskende. Fem av boligeierne mottok tilbud fra Forsvarbygg i juni, mens 10 boligeiere fikk tilbud helt i slutten av juli.

20 timer per boligeier

- Saken har allerede pågått i trekvart år. Nå er beskjeden fra Forsvarsbygg at det ikke er aktuelt å dekke mer enn 20 timer juridisk bistand per huseier, forklarer advokat Paulsen. Han sier at dette kan oppleves som en slags stoppordre i hele prosjektet med å kjøpe ut de som havner i rød støysone.

- Nå alvoret starter

Saken blir ikke enklere når tilbudet fra Forsvarsbygg til de 15 huseierne bare ligger på rundt halvparten av det støygruppas takstmann mener det vil koste å erverve tilsvarende boliger. I og med at de 15 som omfattes av tilbudet i denne runden først i sommer fikk vite hvilke summer Forsvarsbygg tilbyr, så føler mange at det er fra nå og framover de virkelig trenger juridisk bistand.

- Har orientert advokaten

- Forsvarsbygg tilbyr hver enkelt grunneier som får tilbud om kjøp av bolig å få dekket både taksering og nødvendig bistand fra advokat. Når det gjelder antall timer med bistand fra advokat har Forsvarsbygg orientert advokaten, i forkant av vår fremsendelse av tilbud til hver enkelt grunneier, at nødvendig bistand fra advokaten estimeres til 20 timer. Jeg ønsker allikevel å fremheve at dersom det for enkelte skulle være særskilte forhold hos den enkelte grunneier forutsetter vi at advokaten vil ta dette opp med oss, opplyser stabs- og eiendomssjef Finn-Øyvind Langfjell i Forsvarsbygg til fosna-folket.no.

-Gjeldende erstatningsregler

Langfjell legger til at når boligeier får tilbud om kjøp av bolig er det på grunnlag av sakkyndig takstmann.