MC-fører kraftig forslått etter sammenstøt med bil