Ber om mer forskning på fådelte skoler: – Situasjonen her på Fosen er langt fra unik. Vi må evne å se helheten

foto