Har ikke flertall for budsjettet: – Blir avgjort i møtet