Ordfører søker delvis permisjon for å jobbe turnus