Ett sentrum og tre andre områder skal satses på: Dette er den nye masterplanen