Vogntog mistet dekk - traff møtende bil som havnet i grøfta