Planlegger offentlig badeplass og nytt hyttefelt like ved fritidsmål