Planlegger offentlig badeplass og nytt hyttefelt like ved fritidsmål

foto