Skade på propell og ror etter sammenstøt: Fikk først melding om grunnstøting