Ras over fylkesvei: – Gjøres fortløpende vurderinger