– Arbeidet jeg legger ned i å få fine dyr på beitet om våren vil jeg ha igjen som slakteoppgjør - ikke i papir fra Statsforvalteren