Klokka 03.00 natt til søndag starter vintertiden. Dermed stilles klokka tilbake én time til 02.00 det tidspunktet.

De siste årene er det mange som har trodd at å stille klokka tilbake til vintertid kanskje kunne være siste gang. En rekke politikere i EU har ymtet ønsker om å avskaffe sommertiden. Norge vil etter alt å dømme følge tids-vedtak fra EU.

I år er det ingen slike prosesser på gang så det kan virke som vi må stille klokka hver høst og hver vår i alle fall de neste par årene.