Nyansatte Tone (26) har ikke fått plass på elgjaktlag ennå: – Både ordfører og rådmann er på jakt