Har konkludert om tomtekjøp og direktørens rolle

foto