Politisjefen: – Nå må folk være ytterst forsiktig

foto