18 sjåfører fikk bøter: – Vi har erfaring med at flere ikke respekterer fartsgrensen der

Fylkesvei 710 på Elveng. Fartsgrensen på stedet er 60 kilometer i timen. Bildet er tatt tidligere. Foto: Terje Dybvik