Ber om folkeavstemming: – Det sitter folk i salen her som ikke tør å si meninga si

foto