Åfjord kommunestyre har vedtatt et ansettelsesutvalg med tanke på ny rådmann. Nåværende rådmann Kjell Inge Skaldebø bytter som kjent stilling ved årsskiftet. Utvalget skal samarbeidet med et eksternt rekrutteringsbyrå, med tanke på utlysing og innledende utvelging. Utvelgelse av en ønsket kandidat gjøres av formannskapet, som gir sin innstiling til kommunestyret.

Ansettelsesutvalget består av ordfører Vibeke Stjern (Ap), varaordfører Jon Husdal (Sp) og Høyres gruppeleder Håkan Berdahl. Personalsjefen i kommunen bistår som sekretær.