Som pensjonert offiser og gammel DFS-mann har Oddvar Haagensen fulgt utbygginga i Sankthansholet nøye fra første stund. I år er det ti år sia arbeidet begynte med å samle skyttersportene i Ørland i Sankthansholet i stedet for at de lå på Lerberen. Det som har vært igjen av aktivitet lenger ute på Ørlandet et den innendørs skytehallen i kjelleren til den gamle realskolen. Nå tar de i bruk et tidsriktig og moderne anlegg like ved de utendørs anleggene i Sankthansholet.

–En god innendørsbane er av stor betydning for rekrutteringa, sier Oddvar Haagensen. Dette er ikke DFS-mannen i tvil om. En del av frafallet kommer når skytterne flytter ut for sommeren.

LES OGSÅ:* Ole (90) nærmer seg 90 elger* Tore skjøt til gull

I nærmere fire tiår har de vinters tid trent i kjelleren til realskolen på Brekstad. At de fikk si stand det nye bygget i Sankthansholet skyldes to hovedfaktorer.

–Det er stor dugnadsinnsats og en lokal entreprenør som har gjort det mulig, sier Oddvar Haagensen.

Tre millioner kroner og om lag tusen dugnadstimer til en verdi av om lag 150 kroner per stykk ligger bak hallen i det fra før av flotte anlegget i Sankthansholet. Gjennom Forsvaret har skytterlaget en leieavtale der Forsvaret har betalt for leie av standplassanlegget i førti år framover. Det var en avtale som var gunstig for begge parter.

Nå har skytterlaget solgt eiendommen i Storskaret for å finansiere bygginga av hallen. Kjøper er Austrått Entreprenør. –Vi hadde neppe fått en så god avtale med en utenbys entreprenør, sier Haagensen.

Byggestarten til det nyeste tilskuddet til bygningsmassen ble påbegynt like etter påske. Ifølge Haagensen var det en del diskusjoner i laget om valg av materialer. De endte opp med bruk av betong, og en er enige om at materialet ikke betyr så mye for støyen. Innendørs skyting er uansett begrenset til bruk av kaliber 22 som er gunstig både i pris og anvendelighet.

En moderne innendørshall er satt opp etter spesifikasjoner fra Det Frivillige Skyttervesen, blant annet med tanke på ventilasjon. Det Frivillige Skyttervesen er eneste organisasjon er opprettet av Stortinget. Tanken var at skytterne skulle inngå i totalforsvaret. Seinere har Heimevernet kommet med som en samarbeidspartner.

Haagensen sier at forbindelsen med Forsvaret er noe han personlig mener er bra for begge parter. Sjøl har han vært en ivrig deltaker og bidragsyter i Ørlendingen Skytterlag sia han i 1981 kom tilbake til Ørlandet etter en periode nordafor.

Han arbeidet ved flystasjonen da arbeidet med å flytte fra Storskaret til Sankthansholet pågikk. Første salve i bygningsarbeidet ble avfyrt sommeren 2003. Sia har både pistolskyttere, jegere med hagle og rifle og skytterlagets folk etablert seg i samme naboskap.

Dugnadsånda i laget er ifølge Hågensen upåklagelig. De har alle slags yrkesgrupper i laget fra malere og snekkere til økonomer. –Og så har vi disse gammelgutta som går oppi det hele dagen, sier skytterlagsveteranen.

Onsdag i førstkommende uke skal det være åpen dag der folk kan komme opp i Sankthansholet og besiktige det nye anlegget. Da skal de aller siste restene av finpuss være gjennomført.