Planutvalget vedtok forslag til reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon første gang 6. juni. I tiden etter har kommunen vært i forhandlinger med Forsvarsbygg. Da planutvalget behandlet planen på nytt igjen forrige uke, valgte kommunen å føye seg på en rekke punkter. Reguleringsplanen er nå ute på høring.

Tidspress

Der imidlertid fortsatt en uenighet rundt hvilke støygrenser, som skal ligge til grunn for innløsning av boliger på grunn av flystøy. Kommunen har vedtatt å legge seg på fylkesmannens linje, som medfører innløsning av om lag 180 hus. Forsvarsbygg tolker støyforskriften annerledes, og mener at om lag 126 hus skal innløses.

- Etter at kommunen føyde seg på en rekke punkter, virker det mindre sannsynlig at staten vil ta over planarbeidet. Forsvarsbygg har imidlertid varslet innsigelse på punktet, som gjelder støygrensene. Da skal fylkesmannen inn for å megle. Statlig plan kan fortsatt være aktuelt, men dette kommer an på fremdriften. Vi har et stort tidspress på dette arbeidet, sier direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg kampflybase.