24. juli varslet PST om en mulig terrortrussel mot Norge. Etter én uke ble trusselbildet moderert til slik det var før PST gikk ut med informasjonen.Ønsket å finne ut hvordan befolkningen reagerte

Nå har TNS Gallupp gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse på oppdrag fra politiet. Ifølge undersøkelsen er 85 prosent av de spurte positiv til at politiet opplyste om terrortrusselen. 60 prosent mener informasjonen som ble gitt var trygghetsskapende.– Vi ønsker å være kunnskapsbaserte i vårt arbeid. Når vi for første gang gikk åpent ut med budskap om økt beredskap på grunn av en terrortrussel, så ønsket vi å finne ut av hvordan befolkningen reagerer på dette. Vi er selvsagt godt fornøyd med at 85 prosent mener vi gjorde det riktige da vi gikk ut med informasjonen, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i et uttalelse.«44 prosent av de spurte i alderen 15-29 år mener at informasjonen fra politiet i hovedsak har skapt større utrygghet framfor større trygghet. I aldersgruppen over 60 år er det kun 20 prosent mener det samme. Mens 82 prosent av de over 60 har TV som viktigste informasjonskilde, sier 54 prosent av de spurte under 30 at Internett var deres viktigste kilde», skriver politiet.Dette er hovedfunnene som ble gjort:* 85 prosent av befolkningen mener det var riktig av politiet å gå ut med informasjon om terrortrusselen.* Nær 7 av 10 opplever informasjonen fra politiet som ganske god eller svært god. * 86 prosent av befolkningen har ganske stor eller svært stor tillit til politiets informasjon i fbm. terrorsituasjonen.* Flest, nær 6 av 10, oppgir TV som en av de viktigste kildene de har hatt til informasjon om terrortrusselen.* Aldersgruppene har helt ulike informasjonskilder.* Mens 82 prosent av de over 60+ har TV som viktigste informasjonskilde, er Internett viktigst for de under 30 (54 prosent).* Nær 7 av 10 (67%) mener at mediene har vært ganske eller svært balansert i sin dekning av trusselsituasjonen.* 80 prosent har inntrykk av at politiet er noe eller mye bedre forberedt på terroraksjoner nå enn tidligere.