Dagen etter at planutvalget startet prosessen med en ny reguleringsplan for Uthaug havn, pågår det utfylling i fjæra i Klettsundet ved Nato-kaia på Uthaug.

- Er dette permanent deponering eller mellomlagring, undrer Torhild Aarbergsbotten fra Ørland Høyre? Hun sikter til betydelige mengder masse bedriften Grøntvedt Pelagic den siste tiden har dumpet i fjæra ved Nato-kaia på Uthaug.

Aarbergsbotten får støtte fra partikollega Frank Aronsen, som også mener at nok får være nok. Begge sitter de i planutvalget i Ørland kommune, og de er ikke kjent med at det er søkt eller gitt tillatelse til utfyllingen de nå ser, eller mellomlagring av masser i området.

- Vi har en avtale

- Vi har en avtale med kommunen og Forsvarsbygg om mellomlagring av masse, sier Alexander Grøntvedt ved Grøntvedt Pelagic til Fosna-Folket. Han forklarer at massen som er fylt ut i fjæra etter planen skal brukes til utfylling i havna når kommunen har ferdig en reguleringsplan for Uthaug havn.

- Det hadde blitt billigere for oss om vi kunne kjørt massen til Brekstad og deponert den der, men vi har ikke tilgang til et sted å deponere massen på Brekstad, forklarer Grøntvedt.

- Nå ser det tilsynelatende ut som dette er ment som en permanent deponering i fjæra, ved at massen er jevnet ut og det også kostes på et lag grus på toppen?

- Det er snakk om mellomlagring, men det ferdes mye folk i området og for at det skal se pent ut så gjør vi dette, forklarer Alexander Grøntvedt.

Kan deponere på Brekstad

Fosna-Folket var fredag i kontakt med varaordfører Knut Ring, kommunalsjef for eiendom og tekniske tjenester, Arnfinn Brasø og Knut Berg som leder plan- og forvaltningsetaten i Ørland kommune. Ingen av dem har kjennskap til at det foreligger en avtale mellom kommunen og Grøntvedt Pelagic om mellomlagring av masse på det aktuelle stedet. Torhild Aarbergsbotten bekrefter at hun som medlem av planutvalget verken har blitt forelagt spørsmål om en slik avtale, eller har blitt orientert om at det er inngått en slik avtale.

Ville ikke tillatt

Kommunalsjef Arnfinn Brasø sier at det er Forsvarbygg som disponerer det aktuelle arealet, men at han nylig gikk over kartet over området og at det rent formelt fortsatt er Ørland kommune som står som eier.  Brasø sier også at det under ingen omstendighet ville blitt gitt tillatelse til å opprette et mellomlager i fjæra eller på sjøbunnen.

Fosna-Folket forsøkte fredag å få kontakt med Forsvarbygg om saken, men uten å lykkes.

- Dette minner lite om mellomlagring, sier Aarbergsbotten, og legger til at hun tviler på at det i en slik avtale ville blitt gitt tillatelse til mellomlagring på sjøbunn i fjæra.

- Dessuten har vi regulert et område på Brekstad der denne massen gjerne kunne blitt deponert, avslutter Aarbergsbotten. Både Brasø og Berg bekrefter at Grøntvedt pelagic kunne fått deponert det som er ren masse gratis på Brekstad. Asfalt derimot er avfall som krever særskilt håndtering og ikke uten videre kan deponeres.