Brannen i korntørka ved Dalebakken Mølle på Ørlandet ble slokket ved 17-tiden søndag. Likevel er det en pågående ulmebrann i rundt 15 tonn korn, som gir brannvesenet utfordringer.– Vi frykter at det kan ta flere dager, sier Svein Sagfjæra, beredskapsleder i Fosen brann- og redningstjeneste.Tar ut kornet med håndmaktFor å få slokket ulmebrannen så raskt som mulig, jobbes det med å få fjernet kornet. I arbeidet skal det blant annet brukes sugepumper. – Vi må ta ut kornet med håndmakt, forteller Sagfjæra.For å unngå at ulmebrannen blusser opp, spyles kornet med vann. Vannbruken begrenses likevel noe for å slippe unødig store vannskader.Brannårsaken er foreløpig ikke kjent, opplyser Sagfjæra.Les også: Fortsatt ulmebrann i mølla