Store nedbørsmengder i form av snø, sludd, slaps og regn gjør at mange veistrekninger i Fosen er glatte onsdag morgen. For bilistene er det bare en ting som nytter, nemlig å ta det med ro. Brøytemannskap jobber for fullt mange steder, men særlig mindre trafikkerte veier byr fortsatt på vanskelige kjøreforhold.