Problematikken rundt habilitet ble aktualisert i forbindelse med en sak i fellesnemnda for Indre Fosen hvor det ble bevilget penger til eksterne kulturbyggingstiltak. Flere av representantene som deltok i saksbehandlingen var på ulikt vis involvert i prosjektene som fikk kulturbyggingsmidler. Ingen av representantene erklærte seg inhabile da saken ble behandlet. Det har det kommet reaksjoner på.

Driver vegledning

Trond Flydal er assisterende direktør i justis- og vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, og han får stadig flere henvendelser angående habilitet i sørtrønderske kommuner.

- Det med habilitet er en problemstilling som stadig dukker opp. En trend er at habilitetsspørsmål oppstår oftere i små kommuner. Der er det små forhold og mange som kjenner hverandre. Vi har mange forespørsler og vi må ofte drive vegledning ut i fra Forvaltningslovens paragraf 6 som omhandler habilitet, sier Flydal.

Klageinstans

Fylkesmannen er klageinstans for vedtak som blir gjort i kommunene.

- Når vi mottar klager på saker er spørsmål rundt habilitet blant de vanligste anførslene. Når vi foretar lovlighetskontroll i en sak er inhabilitetspåstander ofte noe vi må undersøke om det er hold i, sier Flydal som anbefaler alle om å være observante når habilitetsspørsmål dukker opp.