- Fylkeskommunen gjorde en registrering der de gravde sjakter for mange år siden. Det dannet utgangspunktet for budsjettet for arkeologiske utgravninger på Brekstad gård vestre. De fant for det meste kokegroper. Under selve utgravingsarbeidet før ferien, fant vi også eldre dyrkingslag som vanligvis er fra eldre jernalder, og også tre store groper som vi kaller avfallsgroper, sier Prosjektleder for utgravingene, Geir Grønnesby som er ansatt ved NTNU vitenskapsmuseet.

Han forteller at det ikke var mulig å forutse de store mengdene med gjenstander i keramikk og tre, og store mengder dyrebein.

- Når Riksantikvaren fatter vedtak om ekstrabevilgning etter Kulturminneloven, er det fordi vi hverken kunne forvente denne typen funn, og at det er andre spesielle forhold som gjør at utgraving er viktig for å sikre store historiske verdier, sier Grønnesby.

LES OGSÅ: - Uten utgravning ville området blitt historieløst

Forsvarsboliger

Forsvarsbygg skal etablere forsvarsboliger på Brekstad gård vestre, en tomt de kjøpte av Ørland kommune i 2017. Det er de som har ansvaret for at man dokumenterer de historiske verdiene på området før boligprosjektet realiseres på området.

- Dette er et område som det har bodd mennesker på i mange, mange generasjoner. Tilbake til middelalderen og vikingtiden. Kanskje de gjenstandene vi har funnet går tilbake så langt som til eldre jernalder, epoken mellom Kristi fødsel og til rundt år 600, sier Grønnesby.

- Vi har sendt inn en liten trekvist som en testprøve for karbondatering for å se hvor gamle gjenstandene vi har funnet er, sier han.

Denne øsen av tre er blant mange tregjenstander som er bevart etter generasjoner under bakken. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

- Oppsiktsvekkende funn

Arkeologen forteller at funnet av store mengder tregjenstander som trekniver, boller og kar og skaft er eksepsjonelt.

- Uansett utfall av karbondateringen, er det et oppsiktsvekkende funn. Dersom det viser seg at de mange gjenstandene vi har funnet stammer fra middelalderen eller jernalderen, er dette eksepsjonelt. Vi har stort sett bare gjort funn fra byene i dette tidsrommet, for eksempel i Trondheim by, sier Grønnesby.

- Om det viser seg at gjenstandene stammer fra eldre jernalder, vet jeg ikke av noe liknende i Norge. Det er mange gjenstander. Flere er godt bevart og i tre, mens mange også er sammentrykt, sier den erfarne arkeologen.

En «smørekniv» i tre kan ha vært et redskap benyttet i tilknytning til veving. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Skjørt tre

Grønnesby forklarer at det spesielle jordsmonnet gjør at tregjenstandene er bevart i mange hundre år i stedet for å råtne vekk.

- Vi har funnet feit, svart jord og mye leire. Det gjør at det er fuktig jord som gjør at også treverk holder seg så lenge det oppbevares vått. De tre store gropene vi har funnet og som vi kaller avfallsgroper ligger på rekke og rad sånn at fylkeskommunen ikke fant dem når de gravde sine sjakter, sier han.

- Det er store mengder treverk. Treøser, treskåler, noe som ser ut som en form for tine laget av bark. Det er også mye vi ikke vet hva er enda, sier Grønnesby.

Konservator Thora Gerner Nyborg viser frem en av tregjenstandene fra Brekstad gård vestre som nå oppbevares i labben i Trondheim. Foto: NTNU vitenskapsmuseet

- For å bevare gjenstandene må vi holde gjenstandene fuktig. Derfor er mye tatt tilbake til laboratoriene våre som preparat. Det vil si at vi beholder jord og masse rundt gjenstandene og ikke har renset frem resultatene enda. Det er en stor jobb som skal gjøres. Om treverket tørker ut, forringes det veldig fort, forklarer han.

Derfor oppbevares mange av gjenstandene i vannkar før mulig etterbehandling som for eksempel frysetørring kan tørke ut trevirket på en slik måte at gjenstandene bevares.

Et treskaft med detaljerte utskjæringer som fortsatt vises mange århundrer etter at menneskehender har spiikket det frem, og etterlatt det på Fosen. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Mye jobb

Tilleggsbevilgningen på 1,2 millioner kroner gjør at utgravingene totalt har en kostnadsramme på 2,7 millioner kroner. Arkeologene er ferdige med utgravingsarbeidet på Brekstad, men det betyr ikke at arkeologene er ferdige.

- Vi kommer til å jobbe i lab og med rapporten i hele vinter. Kanskje er rapporten etter arbeidet ferdig på vårparten. Dette er veldig spennende funn. Vi har ikke funnet liknende ting rundt Brekstad tidligere, sier Geir Grønnesby.

LES OGSÅ: - Uten utgravning ville området blitt historieløst

Geir Grønnesby forteller at det er viktig at tregjenstandene holdes fuktig, ellers forvitrer de veldig fort. Foto: NTNU vitenskapsmuseet