Stortingspolitikeren fra Ørlandet (Ap) sier til NRK Midtnytt i kveld at hun tror Ørland hovedflystasjon har en så god sak at det ikke vil bli flertall for nedlegggesle når saken kommer opp i Stortinget til våren.

Gunn Karin Gjul (bildet) reagerer på at ikke Ørlandets sentrale rolle som et Nato treningssenter for jagerfly har kommet godt nok fram i innstillingen til Forsvarsstudie 07 fra forsvarssjef Sverre Diesen. Innstillingen ble i dag overlevert forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Gjul sier videre at hun ikke tror de økonomiske beregningene som er lagt til grunn for Ørlandets del holder mål.

Se Midtnytt-sendingen om Ørlandet her!