I en periode på tolv år har mannen unnlatt å betale totalt 67 650 kroner i bidragsforpliktelse til «NAV Innkreving» for dattera. Dette til tross for at han hadde økonomi til å betale. Fosningen ble dømt til 21 dagers betinget fengsel under en tilståelsesdom forrige uke.

I løpet av den tolv år lange perioden ble mannen slått konkurs. Dette førte til at skattemyndighetene tok det meste av hans inntekter.