Forsvarssjefen om utbyggingen av kampflybasen

foto