Han peker på at Åfjord videregående skole er den skolen som har de største rekrutteringsproblemene på grunn av befolkningsutviklingen, men viser til at skolen gjennom et dimensjoneringsvedtak i Sør-Trøndelag fylkeskommune er beskyttet mot virkningen på bekostning av de to andre skolene.

Med dimensjoneringsvedtak sikter Antonsen til at Åfjord har et VG2-tilbud på byggfag som rekrutterer elever fra Fosen og Rissa videregående skoler. Selv om skolen i Bjugn har hatt langt flere elever på VG1-tilbudet til bygg- og anleggsteknikk, får ikke skolen lov til å opprette et VG2-tilbud.

Synkende elevgrunnlag

I gårsdagens papirutgave av Fosna-Folket kom det frem at elevtallet ved Fosen videregående skole, hvor Antonsen jobber, har falt med 25 prosent siden 2009. Dette har resultert i at skolen har problemer med å rekruttere nok søkere til enkelte linjer.

Ledelsen ved de andre videregående skolene på Fosen mener de i dag har et tilbud som er tilpasset behovet, men at de måtte foreta kutt i enkelte linjer for noen år tilbake på grunn av den synkende elevtilgangen.

Antonsen mener det er urettferdig at ikke Åfjord videregående skole forsyner skolene i Fosen og Rissa med elever på samme måte som de får elever av de to skolene.

Elevgrunnlaget, det vil si ungdomskullene som sokner til de ulike skolene, vil være lavest ved skolen i Åfjord i fremtiden, ifølge Skolebruksplan 4.

Les også: Inviterer til arena for framtida

Skal se på skolestrategien

Gjennom Skolebruksplan 4 skal Sør-Trøndelag fylkeskommune se på om det er behov for å endre skolestrategien på Fosen.

Inger Johanne Christensen, fylkesdirektør for opplæring, uttalte nylig til Fosna-Folket at de tre skolene i dag har et relativt likt tilbud til elevene.

- Vi skal utrede de mulige negative og positive sidene ved å tenke samarbeid og arbeidsfordeling mellom skolene, sier Christensen, og peker på at det innebærer å se på hvor ulike linjer kan legges, i hvilken grad det er mulig å få til gode skyssordninger og vurdere om elevene er villige til å bevege på seg.

Fylkeskommunen vil bruke to år på å utrede konkrete forslag, og i 2017 skal det vedtas hvordan fremtidens tilbud til elevene på Fosen skal se ut.

Savner engasjement

I en artikkel på Fosna-Folkets nettsider i går oppfordret Torhild Aarbergsbotten (H) lokalpolitikere til å engasjere seg for de videregående skolene.

- Som lokalpolitiker i Ørland mener jeg at vi har vært altfor passive når det gjelder å svare på høringer til utdanningstilbud og utviklingen ved de videregående skolene. Skolebruksplan 4 er ute på høring. Det er viktig at politikere og næringsliv engasjererer seg, sier Aarbergsbotten.

- Det er nå vi må si tydelig og klart fra om hvor viktige skolene er. Det er for sent når linjene og elevene forsvinner, sier lokal- og fylkespolitikeren.