– Målsettingen i første runde var ikke å komme med en endelig konklusjon, sier prosjektleder Audun Stien, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Første del av Midt-Norge-prosjektet nærmer seg slutten. Formålet har vært å finne ut hvorfor mange av lammene ved Rødsjø-området i Rissa gjennom mange år har dødd.

Lammene og søyene ble påmontert dødsvarslere, slik at det var mulig å rykke raskt ut når lammene ble skilt fra søyene. *15 lam er dokumentert tatt av kongeørn i forbindelse med prosjektet. * Ett lam uten dødsvarsler et dokumentert tatt av kongeørn. * Ett lam er dokumentert tatt av fredet rovvilt.* Ett lam er dokumentert tatt av gaupe.

Fortsetter neste år

Ifølge prosjektlederen har det aldri før blitt dokumentert så mange tap i Norge i løpet av en sesong. Dette skyldes teknologien som er benyttet.

– Vi er ikke helt i mål. Vi har planer om å holde på neste år også, forteller Audun Stien.

Målet med del to av prosjektet er å sikre seg enda bedre tall. – Det har vært en innkjøringsfase. Nå håper vi på enda bedre uttelling.– Eksepsjonelt årHøye temperaturer og langvarig tørke kan ha påvirket forskningen.– Det har vært et eksepsjonelt år med tanke på klima. Eksempelvis alveld (les mer her) kan være knyttet til klimaforhold.Les mer om prosjektet: Aldri før har så mange lam blitt dokumentert drept av kongeørn