Kommunestyret i Roan skulle torsdag avgjøre hvorvidt det skulle avholdes folkeavstemning om en sammenslåing med Bjugn og Åfjord 30. januar. Senterpartiets Ola Krogfjord kom imidlertid med et alternativt forslag som ble vedtatt.

Ber Åfjord velge

Ola Håvard Krogfjord (i blått) under torsdagens møte. Foto: Terje Dybvik

Krogfjords vedtak, som ble vedtatt med én stemmes overvekt, gikk ut på at Roan avslutter samtalene med Bjugn og Åfjord. I vedtaket ligger det også at det naturlig nok ikke blir noen folkeavstemning om temaet 30. januar. Videre ber Roan kommunestyre Åfjord om å velge hvem de vil slå seg sammen med. Åfjord og Roan gjorde begge i juni i år vedtak om å slå seg sammen til én kommune fra 1. januar 2020. Siden da har Åfjord og Bjugn blitt enige om en intensjonsavtale om sammenslåing. Nå må Åfjord velge mellom Roan og Bjugn, mener flertallet av Roan-politikerne.

- Fatter ikke

Dagens nyhet fra Roan kom som en liten bombe på flere av lokalpolitikerne på Fosen. Etter å ha sagt nei to ganger, gikk et knepent flertall i Roan kommunestyre forrige uke inn for å gå i dialog med Åfjord og Bjugn om en sammenslåing. Tirsdag denne uka hadde Åfjord, Bjugn og Roan sitt første forhandlingsmøte.

- I det møtet lot vi Roan få komme med sitt. Jeg følte at det var enighet mellom både Roan, Åfjord og Bjugn om å videreutvikle havna på Bessaker, renovere eller bygge nytt sykehjem i Roan i tillegg til å få til en storstilt veisatsing i Roan. Jeg fatter ikke det Roan gjør i dag. Nå får de jo aldri muligheten til å finne ut hva som ligger i disse mulighetene, sier Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap).

- Underlig

Åfjord-ordføreren hadde slettes ikke ventet at Roan skulle bryte forhandlingene allerede nå.

- Det er helt underlig. Jeg opplevde at de fire representantene fra Roan som var på møtet tirsdag, opplevde forhandlignene som kjempekonstruktive.

- Hva skulle egentlig skje videre etter forhandlingsmøtet tirsdag?

- Da skulle rådmennene sy litt videre på det vi diskuterte. Så skull forhandlingsutvalgene treffes igjen. Jeg synes det er veldig merkelig å bryte ut før vi har sett helt hva som ligger i dette. Jeg skjønner ikke problemet med å snakke. Jeg hadde respektert Roan fullt ut om de hadde sagt nei når alt ligger på bordet, påpeker Stjern.

Hun legger til at politireformen viser hvor mye Fosen kan få til med å stå sammen. Torsdag kom nyheten om at Åfjord lensmannskontor berger fra nedleggelse. Dette skjer etter kraftig påtrykk fra et samlet Fosen regionråd.

Valget

Åfjord er nå i den spesielle situasjonen at de har vedtak om å slå seg sammen med Roan, samtidig som de har en intensjonsavtale om sammenslåing med Bjugn.

- Hvilken retning velger Åfjord nå?

- Jeg må høre med politikerne før jeg kan kommentere det, svarer ordfører Stjern.

Roans ønskeliste høyt oppe

Roan kommunestyre skulle torsdag behandle om det skulle avholdes folkeavstemning rundt spørsmålet om sammenslåing med Bjugn og Åfjord. Så tok saken en helt ny vending.

Lokalpolitikerne vedtok nylig med knapt flertall at de skulle i dialog med Bjugn og Åfjord i forbindelse med kommunereformen. At Roan og Åfjord kan bli sant, var avklart langt tidligere.

Tidligere denne uka har det vært avholdt ett møte hvor forhandlingsutvalgene i de tre kommunene var til stede. Da sto ønskene fra Roan rundt dette med blant annet vei og hydrogenfabrikk lagt til Fosen kysthavn i Bessaker langt oppe på agendaen.

Et innbyggerinitiativ som har samlet underskrifter imot videre dialog med Bjugn, har gått parallelt.

Det ble lagt fram innledningsvis under torsdagens møte i Roansstua. Her ble det snart klart at det skulle komme til politisk behandling over nyttår.

- Roan står seg godt alene

Hanne Skjæggestad under torsdagens møte. Foto: Terje Dybvik

Helt glemte var imidlertid ikke dette, for da det kom til spørsmål om å avholde folkeavstemning på nyåret, kom momentene som taler imot videre dialog med Bjugn raskt på banen igjen. Hanne Skjæggestad (V), som sitter i forhandlingsutvalget for Roan, la fram tall som viste hvem som hadde mest å vinne/tape i kroner og øre på en sammenslåing av de tre kommunene.

- Roan står seg godt alene, og de andre tjener langt mer på å ha oss med på laget enn vi har av dem, framholdt Skjæggestad som mente de burde fått langt fler konkrete lovnader som ville komme Roan til gode, enn man fikk ut av første samling med Bjugn og Åfjord.

- Vi bør legge dette fram for de andre, før vi velger nå å avslutte det hele, mente ordfører Einar Eian (H).

Flere la fram støtte de begge disse to synspunktene.

Åfjord må avklare

Som et motforslag til å bestemme en dato for folkeavstemning, la Ola Håvard Krogfjord (Sp) fram forslag om at dette ikke skulle avholdes. Videre forslo han at de avsluttet den videre prosessen med Bjugn og Åfjord, og at det blir bedt om en avklaring fra Åfjord kommunes side. Altså: vil Åfjord velge Bjugn eller Åfjord i det videre arbeidet fram mot en mulig sammenslåing.

- Ikke skuffet

Bjugn-ordfører Ogne Undertun var ikke klar over at Roan hadde brutt forhandlingene da Fosna-Folket tok kontakt.

- Dette tror jeg ikke er bra for innbyggerne i Roan. Jeg er ikke skuffet. Bjugn har en intensjonsavtale med Åfjord, og jeg forholder meg til det. Det har vært en ønske om å ha med Roan, men ikke et krav, sier Undertun.

- Politikerne i Roan mener Åfjord nå må velge mellom Bjugn eller Roan. Hva synes du om det?

- Da tenker jeg at politikerne i Åfjord bør vurdere hva som er best for deres innbyggere, og ta et valg. Jeg håper selvfølgelig at de ser det store potensialet som ligger i en sammenslåing med Bjugn. Det var kun med stemmes overvekt at forhandlingsutvalget i Roan satte seg rundt bordet for å diskutere med Åfjord og Bjugn tirsdag.

- Forhandlingsmøtet var konstruktivt, men samtidig var det kun med en stemmes overvekt at de gikk inn i dialogen. Dermed er det ingen stor endring som har skjedd i Roan, slik jeg ser det. Spørsmålet er hvordan dette ivaretar interessene til innbyggerne i Roan. Det er politikerne deres som må svare for, ikke jeg.