Tirsdag valgte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag å bryte forhandlingene med staten i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet fra staten var for dårlig mente bøndene, og valgte derfor å gå i brudd.

Nedgang for noen

- Hvis tilbudet fra staten blir stående vil det gi 8000 kroner per årsverk i gjennomsnitt. Men mange melkeprodusenter i Rissa vil komme dårlig ut, og for noen vil det bli en nedgang. Det skyldes at det i statens tilbud er lagt inn at arealtilskuddet går ned, og i Rissa er det mange som har mye innmarksbeite, forklarer leder i Rissa Bondelag, Petter Harald Kimo.

Stille protest mot tilbudet i jordbruksforhandlingene.

Traktor og klistrelapper

Derfor vil Kimo og bondelagsmedlemmene i Rissa aksjonere i dag.

- Vi har oppfordret medlemmene til å stille med traktor på Leira, og så skal vi kjøre derfra og gjennom Rissa sentrum og ut til Sund og tilbake. Foreløpig har 10-12 stykker sagt at de stiller opp, men det kommer stadig meldinger om fler som ønsker å være med. Jeg respekterer dem som ikke prioriterer dette. De har jo til tross gårder de skal drive. Vi har også vært på Rema i dag og klistret merkelapper på en del norske matvarer. På lappene står det «La oss lage maten din». Dette er veldig snille aksjoner, men det det er viktig for oss å markere at vi ikke er fornøyde med statens tilbud, sier Kimo.