Fylkesrådmannen anbefaler bru over fjorden

Her ifra kan det bli bru over Berfjorden. Det vil i så fall bli utfylling ut mot holmene i bildet og bru over fjorden til den andre siden. Bildet er tatt fra nordsiden av Berfjorden. Foto: Terje Dybvik