- Tunnelen kan lyses ut på anbud rett etter vedtakene

foto