Ifølge kommuneoverlegen i Roan kommune, danske Niels Stagegaard, blir det et folkemøte på Sumstad vedrørende blysituasjonen i morgen, onsdag. Det er kommunen, kommuneoverlegen i Roan, Mattilsynet og en samfunnsmedisiner som har invitert til møtet. Hensikten er å opplyse beboerne om hva som skjer videre.Ingen har blitt syke

Siden det ble gjort funn av høye blyverdier ved Sumstad vannverk, har kommuneoverlegen ønsket å avdramatisere og avvente situasjonen. Legen forteller at det så langt ikke har vært noen som har oppsøkt ham etter å ha drukket vann med blyinnhold.– Det har ikke vært noen helseutfordringer, sier overlege Niels Stagegaard.Les mer om hvor farlig det kan være å drikke vann med blyinnhold her.Vurderer situasjonen fortløpendeKommuneoverlegen sier at beboerne tilknyttet vannverket på Sumstad i hovedsak er eldre. Det er noen få barn som bor der, som er i risikogruppen når det gjelder blyforgiftning.– Hva skjer framover?– Nå skal vi først ha et folkemøte, så får vi vurdere situasjonen fortløpende, forteller Stagegaard.Les mer om hva som er situasjonen akkurat nå her.