I sommer mottok fylkeskommunene i Sør-Norge en høring fra Samferdselsdepartementet om anbud på regionale ruteflyginger fra 1. april 2016. Fylkeskommunens vurderinger og prioriteringer vil sendes til departementet som et innspill til neste anbudsrunde. Fylkestinget har tidligere gitt Ørland full støtte i arbeidet for å komme på nettet.

Anbudene for Sør-Norge gjelder i fire år, og fem år for Nord-Norge.

Ørland kommune har i flere år kjempet for å komme inn på det regionale nettet, men har fått avslag.

Tre millioner årlig

Med kampflybasevedtaket som bakgrunn har departementet bevilget inntil tre millioner kroner årlig for perioden 2014 til 2016 til Ørland lufthavn. Rent formelt må allikevel penges settes av og vedtas årlig på statsbudsjettet.

-Vi har sendt inn en søknad om å få dekket inn kostnadene for lufthavna, sier økonomisjefen i Ørland kommune, Gaute Ivar Krogfjord. Han forklarer at dette i praksis handler om at de har dokumentert utgiftene med lufthavna, som er et krav for at midlene skal utbetales.

Kampflybasevedtaket

Høringsfristen for den nye anbudsrunden er satt til 31. oktober. Samferdselsdepartementet vil i løpet av vinteren avgjøre hvem som skal tas inn i flyrutenettet. Anbudsrunden vil deretter sendes ut i løpet våren 2015. Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjennomført en utredning av det regionale flyrutenettet, som vil være en del av departementets beslutningsgrunnlag i utformingen av anbudskriteriene.

-Vi skal sammen med fylkeskommunen snart ha et møte med Samferdselsdepartementet. Vi har ikke klart å komme inn tidligere, men jeg mener at kampflybasevedtaket nå bør være avgjørende for at vi skal inn på nettet, sier ordføreren i Ørland, Hallgeir Grøntvedt, og forteller at kommunen har fått en henvendelse fra ordfører Reinert Eidshaug i Vikna kommune om et rutesamarbeid. - De ønsker en rute som går fra Rørvik, til Ørland og Gardermoen. Fylkeskommunene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vil samarbeide om dette, og legge dette fram for departementet, sier han.

Han signaliserer klart at avgjørelsen som faller i vinter handler om et være eller ikke være for flyruten.

Klar anbefaling fra TØI

Kommunen fikk i 2011 en rapport fra Transportøkonomisk institutt hvor de klart anbefalte at Ørland må inn på flyrutenettet. I rapportens konklusjon står det følgende: «Foreløpige vurderinger peker på at rute til Fagernes kan utgå. Rute fra Ørland bør vurderes hvis de får ny base for Luftforsvaret. Ruter til Bergen fra andre flyplasser på Vestlandet enn Florø bør vurderes sløyfet. Direkteruter til Oslo fra Helgeland og Lofoten vil redusere behovet for regionale ruter. Lengre rullebaner i Lofoten – Vesterålen vil kunne redusere behovet for statlig støtte. Bruk av mindre fly i Finnmark kan redusere antall mellomlandinger. Alle disse endringene vil kunne bidra til å redusere statens utlegg på FOT-rutene. Samtidig bør det understrekes at dette er foreløpige vurderinger som ikke er basert på klare kriterier for behovet for statlig støtte.»