Kommunalsjef Reidun Kvalvik Hindrum er konstituert som rådmann i Leksvik fra 20. august og fram til rådmann Erlend Mykings etterfølger er på plass en gang utpå seinhøsten. Hindrum blir Mykings stedfortreder fram til konstitueringen trer i kraft.

Erlend Myking har sagt opp sin stilling i Leksvik for å bli assisterende fylkessjef i Hedmark fylkeskommune.

Søknadsfristen for rådmannsstillingen i Leksvik går ut 5. juli.