Ørland kommune

Langhusveien 16 B (Gnr 66, bnr 332, seksjon 2) er solgt for kr 1.350.000 fra Stig Are Småback til Jan Thore Martinsen (27.09.2007)

Søtbergveien 2 (Gnr 81, bnr 154) er solgt for kr 1.400.000 fra Stig-Roar Guttelvik og Siv Anita Haugsnes til Øyvind Moseng Kjendseth (28.09.2007)

Gnr 80, bnr 39 er solgt for kr 600.000 fra Lise Hegvik Hansen til Roar Uthaug (02.10.2007)

Ola Olsaveien 11 (Gnr 80, bnr 126) er solgt for kr 1.330.000 fra Arne Christian Hoff til Håvard Hellem (05.10.2007)

Gnr 79, bnr 36 er solgt for kr 1.100.000 fra Margit Kornelie Solberg til Anne Merethe Torsteinsen Berg (05.10.2007)

Gnr 59, bnr 26 er overdradd fra Svanhild Røkkum til Ola Sveinung Røkkum, Ådne Røkkum og Egil Martinus Røkkum (08.10.2007)

Vipeveien 19 (Gnr 66, bnr 185) er overdradd fra Ida Charlotte Schancke til Eskil Schanche, Tone Schanche Stensrud, Hege Schanche, Rolf Schanche, Jan Morten Schanche, Tor Schanche, Ragnar Schanche, Knut Arnet Schanche, Ada Sætrang, Gunn Lygresten, Elin Sæther og Bjørn Sæther (08.10.2007)

Andel av Gnr 61, bnr 48 er overdradd fra Inger Marie Lund Sørgård til Knut Sørgård (09.10.2007)

Breidablikkveien 33 (Gnr 74, bnr 212) er solgt for kr 710.000 fra Magnhild Skaret til Greta Gilde (10.10.2007)

Vipeveien 27 (Gnr 66, bnr 190) er overdradd fra Berit Mostad til Line Atlesdatter Mostad Grande, Sture Mostad Larsen og Espen Mostad Larsen (12.10.2007)

Andel av Vipeveien 27 (Gnr 66, bnr 190) er overdradd for kr 720.000 fra Sture Mostad Larsen og Espen Mostad Larsen til Line Atlesdatter Mostad Grande (12.10.2007)

Andel av Gnr 72, bnr 18 er overdradd for kr 360.000 fra Brynhild Slotten til Kjell Bakken (16.10.2007)

Gnr 69, bnr 29 er overdradd fra Sverre Kristian Grande til Aslaug Hedvig Grande (17.10.2007)

Gnr 69, bnr 29 er overdradd fra Aslaug Hedvig Grande til Torbjørn Grande, Svein Einar Grande, Stig Arve Grande og Sigrid Åse Rønne (17.10.2007)

Andel av Gnr 69, bnr 29 er overdradd fra Svein Einar Grande, Stig Arve Grande og Sigrid Åse Rønne til Torbjørn Grande (17.10.2007)

Gnr 63, bnr 86 er solgt for kr 750.000 fra Ola Selven og Elisabeth Alme Selven til Gunvar Engum og Eva Johanne Engum (22.10.2007)

Salget omfatter også Gnr 63, bnr 95

Jernalderveien 13 C (Gnr 66, bnr 324) er solgt for kr 1.050.000 fra Mollan Dagfinn Byggmester as til Steffen André Rædergård (23.10.2007)

Gnr 61, bnr 42 er overdradd fra Christian Pettersen til Emma Smuck Pettersen (23.10.2007)

Gnr 76, bnr 82 er solgt for kr 500.000 fra Astrid Wanvik Gjelvold til Elisabeth Alme Selven og Ola Selven (24.10.2007)

Nothenget 20 (Gnr 66, bnr 239) er solgt for kr 950.000 fra Grete Dalehamn til Ingrid Elisabeth Stranden (26.10.2007)

Rissa kommune

Andel av Gnr 85, bnr 6 er overdradd fra Anni Karin Hetland til Stig Rathe (10.09.2007)

Overdragelsen omfatter også Gnr 106, bnr 5

Gnr 140, bnr 167 er solgt for kr 550.000 fra Edel Pauline Svea til Per Harald Olsen og Helen Svea Olsen (27.09.2007)

Andel av Bergeringen 20 (Gnr 124, bnr 314) er overdradd for kr 460.000 fra Ingrid Marie Garmo til Terje Schjølberg (27.09.2007)

Andel av Ytre Ringvei 44 (Gnr 122, bnr 178) er overdradd fra Hanne Elisabeth Lein til Asle Reinsbakk (27.09.2007)

Gnr 19, bnr 46 er solgt for kr 10.000 fra Otto Askim til Anders Askim (02.10.2007)

Gnr 170, bnr 106 er overdradd fra Barø Elias til Anna Jakobine Børø (04.10.2007)

Gnr 170, bnr 106 er overdradd fra Anna Jakobine Børø til Roar Børø, Rudolf Børø, Elsa Anette Børø, Randi Ingebjørg Børø og Jorun Julianne Børø Sagmyr (04.10.2007)

Gnr 170, bnr 106 er overdradd fra Roar Børø,Rudolf Børø,Elsa Anette Børø, Randi Ingebjørg Børø og Jorun Julianne Børø Sagmyr til Odlaug Johansen (04.10.2007)

Gnr 132, bnr 53 er solgt for kr 650.000 fra Roald Selven til Anne Elisabeth Hassel (05.10.2007)

Gnr 147, bnr 27 er solgt for kr 500.000 fra Frank Vidar Besholm til Håvard Hoelseter og Hilde Elin Hoelseter (08.10.2007)

Gnr 85, bnr 4 er overdradd fra Dagfinn Kvitland til Frank Kvitland (10.10.2007)

Gnr 19, bnr 40 er overdradd for kr 750.000 fra Edward Chester Ness til Oddbjørn Dahle (11.10.2007)

Gnr 62, bnr 1 er solgt for kr 85.000 fra Jomar Leira til Arild Fallin (12.10.2007)

Granveien 21 (Gnr 122, bnr 307, seksjon 2) er solgt for kr 1.000.000 fra Tonje Mandal til Stian Elverum (17.10.2007)

Skjørdunkveien 13 (Gnr 20, bnr 99) er solgt for kr 28.000 fra Rissa kommune til Bjørn Erik Vangen (17.10.2007)

Gnr 74, bnr 29 er overdradd fra Ole Bernhard Hyldmo til Evelyn Hyldmo (18.10.2007)

Gnr 74, bnr 29 er solgt for kr 1.125.000 fra Evelyn Hyldmo til Justin Mark Archer og Frøydis Dybdahl Archer (18.10.2007)

Gnr 97, bnr 20 er overdradd for kr 32.000 fra Kåre Stoum til Kolbjørn Stoum (18.10.2007)

Gnr 159, bnr 45 er solgt for kr 5.000 fra Sindre Rødsjø til Palmar Evald Rødsjø (19.10.2007)

Gnr 156, bnr 18 er overdradd for kr 150.000 fra Kåre Pedersen til Ulf Pedersen (23.10.2007)

Gnr 140, bnr 393 er solgt for kr 40.000 fra Jarle Margido Tetli til Snekkeri Barslett (24.10.2007)

Gnr 44, bnr 41 er solgt for kr 30.000 fra Odd Halsli og Svein Halsli til Jørgen Frisvold (24.10.2007)

Gnr 15, bnr 10 er overdradd fra Anne Elida Vemundstad til Anne Britt Grønning (25.10.2007)

Bjugn kommune

Gnr 7, bnr 16 er solgt for kr 400.000 fra Johan Eilert Spets til Torbjørn Spets (17.09.2007)

Gnr 40, bnr 24 er overdradd fra Jørgine Sofie Fredagsvik til Trond Ivan Fredagsvik og Ingebjørn Fredagsvik (27.09.2007)

Gnr 70, bnr 69 er overdradd fra Lilli Viken til Norun Marith Viken og Edith Viken Braseth (27.09.2007)

Heimstadveien 1 (Gnr 15, bnr 18) er solgt for kr 2.150.000 fra Frank Erik Melum til Rolf Hårberg og Inger Karin Steen (01.10.2007)

Andel av Gnr 3, bnr 35 er solgt for kr 1.050.000 fra Kjell Gunnar Sundin, Britt Inger Ressem og Gunnar Arthur Sundin til Sven-Åke Sundin (01.10.2007)

Gnr 71, bnr 41 er solgt for kr 180.000 fra Jarle Ragnar Haugen til Aud Petra Haugen og Arnfinn Konrad Haugen (03.10.2007)

Gnr 73, bnr 40 er solgt for kr 560.000 fra Kolbjørn Olden, Hallgeir Olden og Tor Egil Olden til Odd Holden (04.10.2007)

Andel av Gnr 25, bnr 2 er overdradd fra Mona Jakobsen Sæter til Guttorm Halvard Sæter (04.10.2007)

Overdragelsen omfatter også Gnr 25, bnr 32

Overdragelsen omfatter også Gnr 25, bnr 95

Overdragelsen omfatter også Gnr 38, bnr 5

Røymyrveien 18 (Gnr 20, bnr 492) er solgt for kr 2.100.000 fra Roar Melum og Trude Merete Myhre til Heidi Anita Selnes og Jens Kristian Solem (05.10.2007)

Skardekra 3 (Gnr 15, bnr 28) er solgt for kr 98.977 fra Bjugn kommune til Kjersti Groven (05.10.2007)

Karlestrandveien 1 B (Gnr 15, bnr 49) er solgt for kr 105.122 fra Bjugn kommune til Vegard Hopen (05.10.2007)

Røymyrveien 25 (Gnr 20, bnr 532) er solgt for kr 93.847 fra Bjugn kommune til Terje Mandal (05.10.2007)

Gnr 73, bnr 68 er solgt for kr 950.000 fra Kjetil Bjørkmann til Tore Vatn (08.10.2007)

Sankthanshaugen 5 (Gnr 85, bnr 143) er solgt for kr 46.826 fra Bjugn kommune til Kari Ottesen (08.10.2007)

Gnr 71, bnr 118 er overdradd fra Gerd Arnhild Moe til Tove Moe Arnesen (08.10.2007)

Andel av Gnr 33, bnr 63 er overdradd fra Toril Sumstad til Roar Arntsen (09.10.2007)

Strandkanten 3 B (Gnr 25, bnr 105, seksjon 2) er solgt for kr 975.000 fra Laila Rodal til Bjørnar Rødahl (10.10.2007)

Gnr 69, bnr 42 er overdradd for kr 10.000 fra Kåre Nilsen til Kjell Even Nilsen (10.10.2007)

Gnr 69, bnr 54 er overdradd for kr 10.000 fra Elsa Berntine Nilsen til Sylva Anita Nilsen (10.10.2007)

Gnr 69, bnr 52 er overdradd for kr 10.000 fra Elsa Berntine Nilsen til Inger Hilde Nilsen (10.10.2007)

Gnr 69, bnr 53 er overdradd for kr 10.000 fra Elsa Berntine Nilsen til Kjell Even Nilsen (10.10.2007)

Gnr 32, bnr 44 er overdradd fra Rolf Nervik til Olga Kristmar Terese Nervik (11.10.2007)

Århaugveien 6 (Gnr 20, bnr 253) er overdradd fra Synnøve Næss til Ann Marlene Schjølberg og Rita Næss Enebakk (12.10.2007)

Århaugveien 6 (Gnr 20, bnr 253) er solgt for kr 1.390.000 fra Ann Marlene Schjølberg og Rita Næss Enebakk til Ann Iren Hammertrø (12.10.2007)

Gnr 1, bnr 38 er solgt for kr 350.000 fra Wenche Ingdahl og Geir Bugge til Edvin Dybvik og Kristin Lunde Rønning (12.10.2007)

Uglaveien 2 (Gnr 20, bnr 132) er solgt for kr 1.350.000 fra Haeng Nam Park til Trond Leikvang og Lena Hårstad (12.10.2007)

Sentrumsveien 5 G (Gnr 20, bnr 98, seksjon 4) er overdradd fra Ingeborg Eide til Trude Eide, Gjermund Eide, Mette Sofie Eide Fokstuen, Inge Eide, Gørill Eide Martinsen, Gisle Eide, Sidsel Aune og Torhild Eide (15.10.2007)

Strandgata 5 (Gnr 71, bnr 61) er overdradd fra Holtan Mortensen til Pål Bertil Mortensen, Lena Hilde Mortensen, Robin Mortensen, Johar Mortensen, Lillian Karin Kvenild og Guri Mortensen Fredriksen (18.10.2007)

Vardesvingen 4 (Gnr 4, bnr 92) er solgt for kr 48.594 fra Bjugn kommune til Torgrim Wårum (19.10.2007)

Vardesvingen 6 (Gnr 4, bnr 77) er solgt for kr 47.106 fra Bjugn kommune til Tom Fredrik Aas (19.10.2007)

Gnr 70, bnr 56 er solgt for kr 1.090.000 fra Karen Margrethe Humstad og Ole Morten Humstad til Inge Øian Eggen og Grethe Marie Lysø (22.10.2007)

Gnr 81, bnr 76 er solgt for kr 60.000 fra Karl-Erik Harald Reichenberg til Monica Mannvik (26.10.2007)

Åfjord kommune

Gnr 9, bnr 15 er solgt for kr 1.400.000 fra Stig Ole Engen til Solveig Haugsnes og Silje Merethe Terning (27.09.2007)

Gnr 93, bnr 7 er solgt for kr 700.000 fra Grethe Perly Stegali til Kim Are Olsen (27.09.2007)

Gnr 64, bnr 5 er overdradd for kr 100.000 fra Liv Fossflaten til Kristin Ødegård og Vidar Fossflaten (01.10.2007)

Gnr 25, bnr 10, fnr 2 er solgt for kr 50.000 fra Gudmund Berg til Egil Alfred Forfot (01.10.2007)

Gnr 33, bnr 3, fnr 1 er overdradd for kr 1 fra Ole Hårstad til Ernst Hårstad (01.10.2007)

Gnr 64, bnr 37 er solgt for kr 300.000 fra Helge Alstad og Tore Alstad til Knut Dreiås og Randi Tårnesvik (01.10.2007)

Gnr 18, bnr 42 er solgt for kr 150.000 fra Anny Elise Nittemark Husdal til Kolbjørn Nittemark Husdal (02.10.2007)

Gnr 57, bnr 32 er solgt for kr 290.000 fra Torunn Rømma Frønes og Asgeir Frønes til Janniche Haugen Olden og Håvard Olden (02.10.2007)

Gnr 102, bnr 14 er solgt for kr 830.000 fra Rigmor Lien, Liv Astrid Bollandsås Ramfjord og Aud Helen Martinsen til Jan Sigurd Sørensen og Astrid Svendgård (02.10.2007)

Gnr 88, bnr 49 er solgt for kr 120.000 fra Roar Svenning til Gunnar Emil Storli (03.10.2007)

Gnr 18, bnr 41 er overdradd fra Ottar Ludvik By til Roger Harsvik (04.10.2007)

Gnr 107, bnr 114 er solgt for kr 25.000 fra Paul Martin Sørgård til Øystein Harry Sletvold (04.10.2007)

Gnr 106, bnr 61 er solgt for kr 150.000 fra Arne Egil Hansen til Tone Gimse Oksavik og Per Erling Oksavik (08.10.2007)

Gnr 106, bnr 62 er overdradd for kr 1.000 fra Arne Egil Hansen til Anita Hansen Tårnesvik (08.10.2007)

Gnr 96, bnr 11 er overdradd for kr 900.000 fra Olfrid Pauline Løvstrand til Anton Georg Grøtting, Mona Løvik, Bjarne Salbuvik, Willy Salbuvik, Lars Georg Grøtting, Elin Salbuvik Aaknes og Harald Salbuvik (08.10.2007)

Overdragelsen omfatter også Gnr 96, bnr 18

Gnr 96, bnr 11 er solgt for kr 900.000 fra Anton Georg Grøtting,Mona Løvik,Bjarne Salbuvik,Willy Salbuvik,Lars Georg Grøtting, Elin Salbuvik Aaknes og Harald Salbuvik til Torkild Johnsrud og Gunn Karin Johnsrud (08.10.2007)

Salget omfatter også Gnr 96, bnr 18

Gnr 64, bnr 38 er solgt for kr 330.000 fra Helge Alstad og Tore Alstad til Rolf Atle Haarsaker og Elin Anita Bordal Haarsaker (09.10.2007)

Gnr 107, bnr 48 er overdradd fra Ingfryd Jørgine Sørgård til Inge Eiliv Sørgård, Ranveig Pauline Sørgård, Roger Sørgård og Lise Kristine Sørgård (11.10.2007)

Gnr 19, bnr 2, fnr 25 er overdradd for kr 260.000 fra Boye Hellan til Egil Hellan (11.10.2007)

Gnr 45, bnr 29 er overdradd for kr 1.000 fra Viktor Blomlie og Liv Blomlie til Hans Johan Berge og Erna Dianne Von Heimburg (12.10.2007)

Gnr 52, bnr 40 er overdradd fra Severin Arne Moan til Kjellrun Anette Moan (16.10.2007)

Gnr 52, bnr 40 er overdradd fra Kjellrun Anette Moan til Roar Arne Moan og Tore Ingar Moan (16.10.2007)

Andel av Gnr 52, bnr 40 er overdradd for kr 200.000 fra Tore Ingar Moan til Roar Arne Moan (16.10.2007)

Gnr 60, bnr 35 er overdradd for kr 100 fra Vilhelm Kråkvik til Morten Kråkvik og Heidi Anita Kråkvik (16.10.2007)

Overdragelsen omfatter også Gnr 60, bnr 43

Årnes 4 (Gnr 58, bnr 28) er solgt for kr 5.750.000 fra Fosen Trafikklag asa til Trønderbilene as (17.10.2007)

Salget omfatter også Gnr 58, Bnr 20

Salget omfatter også Stordalsvegen 2 (Gnr 58, bnr 46)

Andel av Gnr 104, bnr 11 er solgt for kr 350.000 fra Bjørg Anita Karlsen til Odd Henning Haltstrand (18.10.2007)

Gnr 64, bnr 36 er solgt for kr 300.000 fra Helge Alstad og Tore Alstad til Lars Erik Gjervan og Zeynep Gjervan (18.10.2007)

Gnr 90, bnr 53 er overdradd for kr 175.000 fra Leif Kristian Grinde til Stokkøy Rorbuer as (25.10.2007)

Gnr 90, bnr 43 er solgt for kr 675.000 fra Anja Marie Eriksen Bondø og Pål Andre Thyrum til Unni Berg og Birger Kristian Berg (25.10.2007)

Gnr 66, bnr 49 er solgt for kr 515.000 fra Liv May Urke,Sonja Johanne Arnevik,Åse Arnevik,Arne Even Arnevik, Bente Størseth og Kjell Arnevik til Knut Strugstad og Eva Hagen Strugstad (26.10.2007)

Roan kommune

Gnr 41, bnr 1 er overdradd for kr 492.888 fra Eli Hægstad Iversen til Einar Thune Iversen (03.10.2007)

Overdragelsen omfatter også Gnr 41, bnr 2

Gnr 56, bnr 24 er overdradd fra Inger Johanne Jørgensen til Rita Johanne Johansen (04.10.2007)

Gnr 73, bnr 53 er solgt for kr 80.000 fra Inger Lise Eian til Eirik Larsen (09.10.2007)

Gnr 73, bnr 54 er solgt for kr 80.000 fra Inger Lise Eian til Ivar Oddbjørn Sumstad (15.10.2007)

Gnr 55, bnr 6 er solgt for kr 70.000 fra Leif Oddvar Larsen til Kim-Rune Andreassen (16.10.2007)

Gnr 63, bnr 6 er overdradd for kr 40.000 fra Einar Eian til Annie Eian Wenhaug (22.10.2007)

Gnr 63, bnr 7 er overdradd for kr 5.000 fra Einar Eian til Olaf Bernhard Eian (22.10.2007)

Osen kommune

Gnr 39, bnr 1, fnr 27 er solgt for kr 575.000 fra Håvard Gausen og Marthe Nordgård Gausen til Viggo Henriksen og Åslaug Hennissen (26.10.2007)

Leksvik kommune

Elgfaret 10 (Gnr 106, bnr 31) er solgt for kr 181.000 fra Per-Arne Sæther og Anne Berit Skjerve Sæther til Georg Ulvestad og Ingvill Susanne Guldteig (02.10.2007)

Gnr 76, bnr 3 er solgt for kr 600.000 fra Kari Steen til Einar Steen og Gry Hagebakken Steen (03.10.2007)

Gnr 117, bnr 31 er solgt for kr 15.100 fra Johnny Høgli til Kjell Aarvik og Kate Helen Aarvik (03.10.2007)

Gnr 76, bnr 26 er solgt for kr 1.500.000 fra Inge Armann Ramberg og Else Marie Strand til Rita Rosvoldaune og Bjørn Ove Aalberg (08.10.2007)

Gnr 115, bnr 64 er solgt for kr 300.000 fra John Eirik Karlsen til Håvar Fætten (15.10.2007)

Langnesvegen 19 (Gnr 114, bnr 125) er solgt for kr 1.950.000 fra Johnny Gomo til Rolf Schwartz og Petra Johanna Schwartz (16.10.2007)

Gnr 70, bnr 10 er overdradd fra Torbjørn Bjørnebo til Bjørnhild Oddlaug Bjørnebo (22.10.2007)

Gnr 78, bnr 14 er solgt for kr 870.000 fra Kjell Tommy Stenkjær og Janne-Merethe Gresdahl til Morten Flovik Tronstadhagen (24.10.2007)

Kilde: Statens kartverk